TELESKOPICKÉ TRIBUNY


Teleskopické tribuny přinášejí pestré možnosti k využití interiérů hal, sportovišť a kulturních zařízení. Umožňují svým rychlým rozložením a složením, snadno získat požadovaný počet míst k sezení a k stání. Přemístěním mobilní tribuny je možno úplně uvolnit sál nebo halu k jiným aktivitám.

Teleskopické tribuny tvořené jednotlivými bloky mohou různým umístěním bloků pomoci rozčlenit prostor na menší celky nebo modifikovat scénu a vytvořit sestavy hlediště pro speciální účely.  

 

Dodávané tribuny a jejich jednotlivé stavební prvky jsou projektovány tak, aby splňovaly všechny bezpečnostní normy platné pro jednotlivé státy, ve kterých jsou tribuny používány. Konstrukce tribun a použité materiály splňují požadavky statických výpočtů pro dané provedení. Celková hmotnost tribuny je zvolena tak, aby plošné užitné zatížení staveb bylo v souladu s příslušnými normami (v České republice zejména s ČSN EN 1991-1-1 a ČSN EN 13200). Konstrukce je dostatečně zajištěna proti vibracím, které by mohly vznikat pohybem a působením diváků při běžném používání. Výhodou těchto tribun je skutečnost, že síla, kterou působí na podložku, se na tuto přenáší plošně - konstrukcí pojezdů. V pozici na kolečkách se tribuna nachází jen při jejím rozkládání nebo skládání, po ukončení pohybu tribuny "dosedne" tribuna na podlahu opět celou konstruční plochou pojezdu. Na základě výzkumu a zkoušek provedených při projektování a výrobě teleskopických tribun pro zakázku Arena Hanover, byl vyvinut systém nastavitelných nosných sloupů a soustava horizontálního a vertikálního zavětrování. Tím je každá konstrukce tribuny, i při plném zatížení a případném společném stejnosměrném a opakovaném pohybu diváků, zajištěna proti horizontálním výkyvům. 

Konstrukce teleskopických tribun jsou tvořeny jednotlivými stavebními prvky, které v dalším textu představíme

Rámy  - rámy jednotlivých řad jsou obvykle ocelovou svařovanou konstrukcí, které je tvořena nosným profilem, příčkami, boční konstrukcí s přípravky na upevnění zábradlí a předním ohýbaným profilem. Případné šroubované spoje, při použití rámů tvořených segmenty, jsou provedeny za použití materiálů s vysokou pevností. 

Rám s provedením - lavice

 

Sloupy - sloupy /nohy/ tvoří spojnice rámů a transportní jednotek /pojezdů/ a jsou vyrobeny v délkách odpovídajících pro jednotlivé řady tribuny v provedení podle požadavků statických výpočtů pro každou délku sloupu. Sloupy jsou s pojezdovou částí tribuny spojeny čepem. Toto otočné uložení, společně s nastavovacím mechanizmem na každém sloupu, umožňuje vyrovnávat polohu sloupu a nastavit tak příslušný rám v horizontálním směru do správné pozice. 

Vzpěry - podle požadavků statických výpočtů, hlavně k zamezení horizontálních výkyvů konstrukce, jsou využívány u některých řad tribuny diagonální a horizontální vzpěry.

Příklad systému zavětrování bloku tribuny se šestnácti rámy : 

 

Protikorozní ochrana ocelové konstrukce tribuny - všechny díly konstrukce teleskopické tribuny jsou odborně očištěny a lakovány barvou na ocelové konstrukce tmavého matného odstínu. Plochy viditelné při vysunutí tribuny je možno podle požadavků architekta barevně upravit / dle vzorníku RAL/. 

Pojezdy – patentní automatický systém - patentované pojezdy jsou tvořeny nosnou trubkou, pneumatickým zdvihacím zařízením, upevňovacími a nastavovacími díly pro sloupy a bočními vodícími elementy.

 Pohyb zajišťují kolečka z umělé hmoty o průměru 100 mm a šířce 40 mm. Podle typu a fyzikálních vlastností podlahy jsou použita buď polyamidová kolečka nebo kolečka s bandáží /Vulkollan/. Výběr koleček je prováděn tak, aby při pojíždění tribuny nedošlo k poškození povrchu podlahy. Nosná trubka pojezdu slouží k tomu, že v klidové pozici tribuny je hmotnost tribuny rovnoměrně rozložena na plochu podlahy. Kolečka jsou uložena v uzavřeném pouzdru tak, aby se zabránilo jejich znečištění. Pojezdy teleskopické tribuny mají vysunutá kolečka jen při otevírání resp. zavírání tribuny, po ukončení manipulace s jednotlivými rámy tribuny se kolečka opět zasunou. Systém tím zajišťuje vysokou stabilitu tribuny při jejím používání ve vytaženém stavu a jen krátkodobé bodové zatížení povrchu podlahy.

 Pochozí plochy tribuny- pochozí plochy tribuny včetně schodů jsou vyrobeny dle požadavků z překližky nebo hliníkových plechů. Síla překližkových desek i pochozích plechů je určena statickým výpočtem. Povrch pochozích ploch může být upraven dle typu tribuny a použitého materiálu nanesením laku nebo jsou využívány zátěžové koberce a PVC-lina. Hrany pochozích desek ve vstupních místech na tribunu a na schodištích jsou chráněny hliníkovým úhelníkem. Každý ze zvolených materiálů splňuje požadavky nehořlavosti a pokud jsou použity plechy, bývají upraveny nanesením tlumící látky k zamezení vibrací a tlumení ozvěn kroků.

Přístavné schůdky a mezistupně- schůdky a mezistupně mají dřevěnou nebo ocelovou opláštěnou konstrukci, pochozí plocha je upravena jako na jednotlivých rámech, boční a přední strany jsou zakryty. 

Opláštění přední strany rámů- podle požadavků architekta je možno přední stranu rámů zakrýt panely vyrobenými z překližky nebo z plechu s povrchovou úpravou odpovídající celkovému provedení tribuny.

Příklad barevného provedení sedadel a opláštění rámů, které doplňují obložení stěn interiéru : 

 Vysunutí a zasunutí tribuny - podle rozměrů a hmotnosti tribuny a s ohledem na požadavky objednatele se provádí vysunutí a zasunutí tribuny či bloku ručně, případně ručně s využitím pomocného vozíku nebo pomocí integrovaného elektropohonu.

Na náčrtu je příklad tribuny s elektropohonen a ovládacím panelem :

Elektromotorický pohon je součástí prvního rámu příslušného bloku tribuny. Pohon je tvořen základním ocelovým rámem, pohonnou jednotkou a třecím válcem nebo koly. Povrch pohonného válce je pogumován a opatřen protiskluzovým vzorkem, pohonná kola jsou vybavena vulkollanovými bandážemi.Obsluhu pohonu pro vysunutí a zasunutí tribuny provádí vyškolený pracovník většinou za pomoci přenosné řídící jednotky, kterou připojí na čelní straně spodního rámu kabelem s vícepólovou zástrčkou, nebo je ovládání tribuny integrováno v systému elektronické obsluhy v objektu. V případě, že je nutno využít pro jednu tribunu více pohonných jednotek najednou, pracují tyto synchronně. Stejně tak je možno vytahovat více bloků tribuny najednou. Ovládání umožňuje vysouvání tribuny zastavit nebo tribunu opakovaně vysouvat a zasouvat a tím dosáhnout požadované polohy bloku.  

Zábradlí - pro tribunu jsou využívána demontovatelná ocelová, případně sklopná, zábradlí v různých provedeních dle požadavků architekta. Materiál může být nerezový nebo se provádí povrchová úprava zábradlí ocelového většinou práškovou barvou pro vnitřní ocelové konstrukce- odstín RAL dle výběru zákazníka. Upevnění a sejmutí zábradlí, případně sklopení a aretace, je prováděno bez použití nářadí a dalšího spojovacího materiálu. Zábradlí je však jištěno proti nepovolené nežádoucí manipulaci ze strany diváků. Pro uložení zábradlí mimo tribunu se předpokládá použití transportních vozíků ve formě stojanů.

Schematické znázornění zábradlí běžného tvaru s různými výplněmi :  

 

 

Osvětlení stupňů schodiště- jednotlivé části hran rámů a mezistupňů na celé šířce schodiště jsou opatřeny hliníkovým protiskluzovým profilem. Současně je na schodišti zabudováno osvětlení, které využívá různé světelné zdroje / bodové žárovky, světelné pásky, LED/. Často je používán světelný pásek, který je vybaven elektroluminiscenční fólií, jejíž výhodou je dlouhá životnost a bezúdržbová funkce. Standardní barva světelných pásků je bílá. Osvětlení s vlastním trafem bude připojeno k nouzovému napěťovému okruhu.

Sedací zařízení- teleskopické tribuny využívají několik druhů sedacích zařízení. Jejich výběr se provádí podle typu tribuny, nejčastějšího způsobu využití a dalších např. bezpečnostních, estetických a jiných požadavků. Jsou využívány samostatné židle, židle se stoly, lavice integrované do opláštění rámu, sklopná sedadla v široké paletě barev a provedení a sedadla nebo křesla demontovatelná. Při použití sklapovacích sedadel mohou být sedadla ovládána pneumaticky nebo ručně. Využíváme možnosti připevnění sedadel k zadnímu nosnému profilu rámu. Upevnění na nosném rámu umožňuje bezproblémové čištění a ošetřování pochozích ploch na rámech. V případě ruční manipulace se sklopnými sedadly usnadňujeme odjištění západky při sklápění sedadla pákovým systémem, který se ovládá nohou.