TELESKOPICKÉ TRIBUNY


Dispoziční řešení tribun v interiérech a dopravní technika pro tribuny

 

Využívání teleskopických a prefabrikovaných tribun přináší také možnosti jednotlivé bloky tribun kombinovat a přesouvat tak, aby bylo dosaženo požadované velikosti a pozice hlediště a jeviště nebo tím rozšířit možnosti využívání prostor. Nabízí se i možnost úplného vyklizení prostor, ve kterých jsou tribuny běžně užívány. 

Teleskopické tribuny umožňují sportovní a kulturní haly rovnou projektovat jako multifunkční nebo je následně vybavit a používat je k různým účelům dle současných požadavků.V interiéru hal je potom možno střídavě sestavit např. variantu "box","basketbal","lední hokej", "koncert","konference" apod.

Stejnou možnost pro variabilní využití interiérů nacházíme též u menších prostor divadel, kulturních domů, kin, tělocvičen atd.

Jedná se o pestrá dispoziční řešení určitého druhu využítí interiéru - např.divadlo nabízí tradiční sestavu jeviště a hlediště, kterou je možno změnit na "jeviště uprostřed", "přehlídkové molo"," taneční parket", ale současně i možnost kombinovat druhy využívání jednoho interiéru pro kulturu, sport, konference, přednášky a další účely.

Pro vlastní pohyb tribun nebo jejich převoz, případně převoz bloků tribun a jejich konstručních součástí, se používájí jejich vlastní pojezdypomocné transpotní přípravky, transportní vozíky a transportní vozy. Při konstrukci přípravků a vozíků jsou využívány tradiční, v praxi vyzkoušené prvky, doplněné moderními materiály a technologickými postupy, které zvyšují jejich životnost, spolehlivost a bezpečnost. Speciální požadavky zákazníků jsou řešeny na moderní úrovni / například pro splnění požadavku rychlé a tiché přestavby bloků v televizním studiu byla zvolena přeprava po vzduchovém filmu - tzv.vzduchové polštáře/.  

1. Pro pohyb tribun v prodlouženém směru jejich vysunutí a složení je možno použít jejich vlastní pojezdy /viz konstrukce tribun a jejich součástí/. Pohyb tribuny provede obsluha ručně nebo , pokud je tribuna takto vybavena, využije vlastní pohon tribuny.

2. Transport menších a lehkých bloků tribun se provádí pomocnými transportními přípravky , které se vsunou pod složený blok tribuny. Blok tribuny je pak obsluhou přesunut do požadované pozice nebo do skladu apod.

3. Pro převoz tribun a jejich bloků střední velikosti v prostoru hal jsou konstruovány vozíky, které bloky zvednou a pěší obsluha je vede na místo určení.

4. Transportní vozy pro velké bloky o vysoké hmotnosti jsou speciálně konstruovány buď s vlastním motorovým pohonem nebo je možné k jejich tažení použít vysokozdvižný vozík nebo minitraktor.

5.  Některé bloky tribun je možno též upravit pro přímý převoz vysokozdvižným vozíkem.

 

Varianta úplného vyklizení prostor je též splněna transportem tribuny pod podlahu sálu nebo přesunutím tribuny do spodního podlaží.

Za tímto účelem se používají teleskopické stoly projektované v různých rozměrech a s potřebnou nosností. Provedení stolu odpovídá bezpečnostním normám pro zvolený transportní systém /např. doprava konstrukčních součástí tribun, doprava osob apod./

Příkladem jak uvolnit interiér je uschování teleskopické konstrukce pod jeho podlahu / zakázka Köppern/ :